• BEVEZETŐ GONDOLATOK

  A nemzeti vagyon tekintélyes része épületekben és épített műtárgyakban testesül meg. Üzemeltetésük, felújításuk vagy újak építése nemzetgazdasági mércével is tekintélyes összeget jelent.
  A magyar építőipar az európai egységes piac része.

 • BEVEZETŐ GONDOLATOK

  Az építész helyet és szellemet teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az épületek, a közterek, a köztéri alkotások, a mérnöki műtárgyak, a települések és a természeti környezet együttesen alkotják azt a kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.

 • BEVEZETŐ GONDOLATOK

  A Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek ápolása és megóvása fontos feladatunk. Az építészet ezért közérdek, azaz minden ember közös ügye, valamint minőség, kötelesség és felelősség is egyben.

 • BEVEZETŐ GONDOLATOK

  Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát. Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír.

 • BEVEZETŐ GONDOLATOK

  Az építészet túlmutat az építésen, mert a települések és az épületegyüttesek szellemi, esztétikai, s humán értékek hordozói is, ezzel alapvetően befolyásolják érzelmeinket, mindennapi társadalmi együttműködésünk színvonalát és hangulatát.

 • BEVEZETŐ GONDOLATOK

  A szép, egészséges környezet társadalmi örömforrás. A jó építészetben a kultúra, a műszaki tudás és az üzlet egymásnak kölcsönös feltételei. A turizmusért folyó nemzetközi versenyben és az országimázs alakításában az építészeti minőségnek meghatározó szerepe van.

Nemzeti építészetpolitika

Kiadvány

Építészetpolitika